استخدام

چنانچه متقاضی استخدام در شرکت عصر انتقال داده ها هستید، اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال نمائید:

*
مدیر امور اداری و منابع انسانی
تحصیلات حداقل مدرک کارشناسی مدیریت ، منابع انسانی
تجربه حداقل پنج سال در امور اداری یا منابع انسانی
مهارت 1. آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
2. مهارت‌های مدیریتی و سرپرستی
3. آشنایی به قوانین کار و تأمین اجتماعی
4. آشنایی با امور خدماتی، ترابری، مدیریت مأموریت کارکنان
5. آشنایی با امور کارگزینی و حضور و غیاب
آموزش تخصصی :
 • اصول سرپرستی، رفتار سازمانی، ارتباط موثر

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • مدیریت زمان
 • سیستم‌های انگیزشی
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها صبور و با حوصله و خستگی ناپذیر، دارا بودن نظم و انضباط، دارا بودن قلم و بیان روان، روابط عمومی قوی، آراستگی ظاهری و متانت
دبیرخانه (مسئول دفتر)
تحصیلات حداقل کاردانی
تجربه دو سال تجربه کاری
مهارت 1. قابلیت کار گروهی
2. برقراری ارتباط مذاکره و مشتری مداری
3. تسلط به تایپ 10 انگشتی
4. توانایی برقراری ارتباط بطور موثر
5. توانایی مستندسازی و گزارش دهی
6. دقت و سرعت عمل بالا
7. مسئولیت پذیری
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها رازدار، نظم و انضباط کاری و وقت شناسی، پیگیری بالا، مسئولیت پذیری، روحیه راهبری، امانت داری، دارای روحیه خلاق و نوآور در کار
مسئول کارگزینی
تحصیلات حداقل مدرک کارشناسی منابع انسانی یا مدیریت
تجربه دو سال تجربه کاری
مهارت 1. آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
2. مهارت‌های مدیریتی و سرپرستی
3. آشنایی به قوانین کار و تأمین اجتماعی
4. آشنایی با امور کارگزینی و حضور و غیاب
5. قابلیت کار گروهی
6. توانایی برقراری ارتباط بطور موثر
7. توانایی مستندسازی و گزارش دهی
8. دقت و سرعت عمل بالا
9. مسئولیت پذیری
آموزش تخصصی :
 • رفتار سازمانی – اصول سرپرستی – ارتباط موثر – مدیریت زمان

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها صبور و با حوصله ، دارا بودن نظم و انضباط، دارا بودن قلم و بیان روان، روابط عمومی قوی، آراستگی ظاهری و متانت ، رازدارر
کارشناس آموزش
تحصیلات ترجیحاً کارشناس مدیریت آموزش و یا سایر رشته های مدیریتی
تجربه دو سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1. توانایی برقراری ارتباط بطور موثر با واحدهای سازمان
2. قابلیت کارگروهی مناسب
3. توان پیگیری بالا
4. توانایی تجزیه و تحلیل داده ها
5. توان تصمیم گیری مناسب
6. مهارت در تدوین استانداردهای آموزشی
7. مهارت در انجام نیازسنجی آموزشی از سازمان
8. مهارت در برنامه ریزی آموزشی
9. توانایی انجام ارزیابی اجرا و اثربخشی آموزشهای برگزار شده
آموزش تخصصی :
 • سیستم مدیریت آموزش مبتنی استاندارد ISO 10015
 • روشهای ارزیابی اثربخشی آموزش

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها وقت شناسی، متانت و بردباری، رفتار حرفه ای مناسب، قابلیت کارگروهی مناسب، توان پیگیری بالا جهت موضوعات مرتبط با آموزش از واحدهای سازمان، توانایی تجزیه و تحلیل داده ها، توان تصمیم گیری مناسب
مسئول تدارکات
تحصیلات حداقل کاردانی ترجیحا رشته های فنی
تجربه دو سال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1. آشنا با مهارت‌های ICDL
2. دقت وسرعت عمل بالا
3. توانایی مستندسازی و گزارش دهی
4. روابط عمومی قوی
5. مهارت لازم در امور مربوط به خرید و تدارکات
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها روحیه کارتیمی بالا، متعهد به نظم و انضباط کاری و وقت شناس، مسئولیت پذیر، توانایی پیگیری بالا، رازدار، دارای روحیه خلاقت و نوآوری در کار
مسئول خدمات
تحصیلات دیپلم
تجربه یک سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1- آشنایی با اصول پذیرایی
2- توانایی انجام کار بصورت ایستاده
3- توانایی بدنی جهت جابجایی و تخلیه و بارگیری بسته های متوسط
4- سلامت جسمی کامل و امکان احراز کارت سلامت و بهداشت
5- دارای روابط عمومی خوب و مسلط به آداب معاشرت
آموزش تخصصی :

مدیریتی :

عمومی

سایر ویژگی‌ها 1. فقدان سوء سابقه کیفری (سوء پیشینه )
2. عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل
3. حرف شنوی و اطاعت پذیری
مدیر مالی
تحصیلات کارشناسی حسابداری
تجربه ده سال سابقه کار
مهارت 1- آشنایی کامل به قوانین مالیاتی
2- آشنایی کامل به قوانین کار و حقوق و دستمزد
3- آشنایی به مباحث حقوقی تنظیم قراردادها
4- تسلط به ICDL و سیستم‌های مالی و کامپیوتری
5- آشنایی کامل به سیستم انبار
6- تسلط کامل به سیستم اموال و محاسبه استهلاک
7- تسلط کامل به حسابداری مالی و ثبت در دفاتر قانونی
8- تسلط کامل به حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده
آموزش تخصصی :
 • اصول حسابداری

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • اصول سرپرستی
 • مدیریت زمان
 • تسلط بر مدلهای تعالی سازمانی
 • رفتار سازمانی ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقت بالا، رازداری، رعایت اصول محرمانگی
حسابدار
تحصیلات کارشناسی حسابداری( یا رشته های مرتبط)
تجربه حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
مهارت 1- آشنا با نرم افزارهای Office
2- آشنا با نرم افزارهای مالی
3- آشنا با قوانین اداری مالی
4- آشنا با مفاهیم حسابداری و امور مالی
5- دارای روابط عمومی قوی
6- مستندسازی و گزارش گیری دقیق
7- توانمند در انجام کار گروهی
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها فردی امین و قابل اطمینان، خلاقیت و نوآوری و ابتکارعمل در کار، دقت و پشتکاردر پیگیری امور
مسئول انبار
تحصیلات حداقل مدرک دیپلم
تجربه دو سال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1- دقت و سرعت عمل بالا
2- توانایی مستندسازی و گزارش دهی
3- برخوداری از مهارت کافی در امر طبقه بندی، نگهداری، جاگذاری اجناس و ترتیب محل انبارها و کالاها و کد آنها
4- اطلاع از روش‌ها و فنون انبارداری و ابتکار شخصی در تسهیل امور انبارها
5- مسئولیت پذیری
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها رعایت اصول امانتداری و حفظ منافع سازمان، رازدار ، متعهد به نظم و انضباط کاری و وقت شناس
مدیر فنی
تحصیلات دارای حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مرتبط (کامپیوتر ، الکترونیک و یا IT )
تجربه حداقل 10 سال تجربه مرتبط- حداقل 5 سال تجربه مدیریت میانی
مهارت 1- مهارتهای سرپرستی
2- مهارتهای مدیریت زمان
3- آشنا با مباحث شبکه- CCNA-MCITP
4- آشنا با محیط کسب و کار PAP
5- آشنا با مباحث پسیو و اجرای PAP
6- آشنا با مفاهیم نرم افزار و طراحی گردش کار
آموزش عمومی تخصصی :
 • CCNA ,Network+,MCITP

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • مدیریت زمان
 • مدیریت بحران
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها توانایی تصمیم گیری تحت فشار، توانایی مدیریت زمان، توانایی مدیریت و سرپرستی پرسنل، هوش هیجانی بالا، دارای خاصیت راهبری، توانایی مذاکره و حضور در جلسات برون سازمانی، پیگیری، مسئولیت پذیری بالا، مدیریت منابع
منشی واحد فنی
تحصیلات دارای حداقل مدرک دیپلم و یا فوق دیپلم
تجربه حداقل 3 سال تجربه مرتبط
مهارت مسلط به کار با Word و Excel و آشنا به سایر مباحث ICDL
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق، مسئولیت پذیر، منعطف، توانایی انجام کار گروهی، هوش هیجانی بالا، آشنا به بدنه و ساختار شرکت
سرپرست پشتیبانی
تحصیلات دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات ، الکترونیک و یا صنایع
تجربه حداقل 4 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. مسلط به گردش کار ADSL
2. آشنایی کامل به مباحث MCITP
3. آشنایی به مباحث CCNA
4. آشنایی با مباحث Elastix و راهبری آن
آموزش تخصصی :
 • آموزش Data Baseهای لازم از BOSS – Elastix – CCNA

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • مدیریت بحران
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها منظم و قانونمند، روابط عمومی خوب در خصوص ارتباط با بدنه سازمان، توانایی کار گروهی، توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت، پیگیر، دارای توان برنامه ریزی، توانایی تشخیص مشکلات فنی و ریشه‌یابی آنها
مسئول واحد پاسخگویی
تحصیلات دارای مدرک حداقل کاردانی در رشته های مرتبط با کامپیوتر و IT
تجربه حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
مهارت 1. مهارت های فنی مرتبط با پشتیبانی تلفنی ADSL و کلیه امور مربوط به پشتیبانی فنی
2. مهارت های مربوط به برخورد سازمانی و رعایت نظم و احترام به قوانین درون سازمانی
3. مهارت های تصمیم گیری و حل مسأله
4. مهارت گزارش دهی
5. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با مشترکین و همکاران
6. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبر و بردباری در رویارویی با هر نوع از مشترکین
7. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبرو بردباری در آموزش پرسنل مربوطه
8. روابط عمومی بالا به همراه اعتماد به نفس مناسب در رویارویی با مشترکین و مشکلات آن ها
9. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
10. توانایی پیگیری حل مشکل و به هدف رسانی
11. قدرت تحلیل و ارائه راه حل جهت حل مشکلات
12. توانایی سرپرستی افراد و نحوه برخورد با پرسنل تحت پوشش
آموزش تخصصی :
 • Network+ و CCNA و MCITP و ADSL

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • مدیریت بحران
 • مهارت‌های ارتباطی
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها نظام مندی، پیگیری، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، وجود هدف و انگیره کافی برای یادگیری و به کار گرفتن آموخته ها، دارای روحیه مشتری مداری
کارشناس پاسخگویی تلفنی
تحصیلات دارای مدرک حداقل کاردانی در رشته های مرتبط با کامپیوتر و IT
تجربه دوره استخدام آزمایشی/آموزشی یک ماهه
مهارت 1. مهارت های فنی مرتبط با پشتیبانی تلفنی ADSL
2. توانایی پاسخگویی و رفع سریع مشکلات سرویس مشترکین از طریق تلفن
3. مهارت های مربوط به برخورد سازمانی و رعایت نظم و احترام به قوانین درون سازمانی
4. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با مشترکین و همکاران
5. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبرو بردباری در آموزش پرسنل مربوطه
6. روابط عمومی بالا به همراه اعتماد به نفس مناسب در رویارویی با مشترکین و مشکلات آن ها
7. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
8. توانایی پیگیری حل مشکل و به هدف رسانی
9. رعایت سلسله مراتب سازمانی
آموزش تخصصی :
 • Network+ وآموزش ADSL و مفاهیم Windows در حد متوسط

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبر و بردباری در رویارویی با هر نوع از مشترکین از جمله مشترکین عصبانی، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، وجود هدف و انگیره کافی برای یادگیری و به کار گرفتن آموخته ها، دارای روحیه مشتری مداری
مسئول رانژه
تحصیلات دارای مدرک حداقل کاردانی در رشته های مرتبط با کامپیوتر
تجربه دارای حداقل 2 سال سابقه مرتبط
مهارت 1. آشنا به کلیه امور مخابراتی مربوط به دایری و جمع آوری خطوط در MDF
2. مهارت های مربوط به برخورد سازمانی و رعایت نظم و احترام به قوانین درون سازمانی
3. مهارت گزارش دهی
4. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با همکاران
5. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبرو بردباری در آموزش پرسنل مربوطه
6. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
7. توانایی پیگیری حل مشکل و به هدف رسانی
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها نظام مندی، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله ، پیگیری
کارشناس رانژه
تحصیلات دارای مدرک حداقل کاردانی
تجربه دوره استخدام آزمایشی/آموزشی یک ماهه
مهارت 1. مهارت های فنی مرتبط با رانژه
2. آشنایی با امور MDF مراکز مخابراتی
3. آشنایی با تجهیزات passive مرتبط با رانژه خط ADSL
4. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با همکاران
5. روابط عمومی بالا به همراه اعتماد به نفس و صبر و بردباری مناسب
6. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
7. آشنا به مفاهیم رانژه کشی
8. مهارت های مربوط به برخورد سازمانی و رعایت نظم و احترام به قوانین درون سازمانی
9. مهارت گزارش دهی
10. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با همکاران
11. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
12. توانایی پیگیری حل مشکل و به نتیجه رسانی
آموزش تخصصی :
  MDF مخابرات

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها پیگیری، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، نظام مندی، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، وجود هدف و انگیره کافی برای یادگیری و به کار گرفتن آموخته ها
کارشناس خدمات فنی سمت مشترک
تحصیلات حداقل مدرک کاردانی مرتبط با IT
تجربه حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
مهارت 1. مهارت های فنی مرتبط با پشتیبانی تلفنی و حضوری ADSL
2. مهارت های فنی در رابطه با رفع خرابی پورت سمت مخابرات و رفع مشکلات فنی سمت محل سرویس دهی
3. مهارت های مربوط به برخورد سازمانی و رعایت نظم و احترام به قوانین درون سازمانی
4. مهارت های تصمیم گیری و حل مسأله
5. مهارت گزارش دهی
6. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با مشترکین و همکاران
7. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبر و بردباری در رویارویی با هر نوع از مشترکین
8. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبرو بردباری در آموزش پرسنل مربوطه
9. روابط عمومی بالا به همراه اعتماد به نفس مناسب در رویارویی با مشترکین و مشکلات آن ها
10. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
11. توانایی پیگیری حل مشکل و به هدف رسانی
12. توانایی تقسیم مناسب کارها با در نظر گرفتن مدت زمان و مسیر
آموزش تخصصی :
 • NETWORK+، MDF مخابرات، پسیو سمت رک

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها نظام مندی، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، وجود هدف و انگیره کافی برای یادگیری و به کار گرفتن آموخته ها، دارای روحیه مشتری مداری
کارشناس خدمات فنی سمت مخابرات
تحصیلات دارای مدرک حداقل کاردانی در رشته های مرتبط با IT یا برق
تجربه دارای حداقل 6 ماه سابقه کار مرتبط
مهارت 1. مهارت های فنی مرتبط با رفع خرابی پورت ADSL
2. مهارت های فنی مرتبط با پشتیبانی ADSL
3. مهارت های مربوط به برخورد سازمانی و رعایت نظم و احترام به قوانین درون سازمانی
4. روابط عمومی بالا به همراه اعتماد به نفس مناسب
5. توانایی مشارکت در کارهای تیمی
6. توانایی پیگیری حل مشکل و به هدف رسانی و گزارش به مسئول مربوطه
7. مهارت های تصمیم گیری و حل مسأله
8. مهارت گزارش دهی
9. برخورداری از فن بیان مناسب با رعایت احترام در ارتباط با همکاران
10. قدرت انتقال سریع و مناسب همراه با صبرو بردباری در آموزش پرسنل مربوطه
11. توانایی تقسیم مناسب کارها با در نظر گرفتن مدت زمان و مسیر
12. آراستگی ظاهر و خوش قولی و وقت شناسی
آموزش تخصصی :
 • NETWORK+،MDF مخابرات،پسیو سمت رک

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها برخورد مؤدبانه با همکاران، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، ، پیگیری ، وقت شناسی، نظام مندی، مسئولیت پذیری درانجام فعالیت‌های محوله، وجود هدف و انگیره کافی برای یادگیری و به کار گرفتن آموخته ها، دارای روحیه مشتری مداری
سرپرست IT
تحصیلات دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا IT
تجربه حداقل 4 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. مسلط به مباحث MCITP
2. مسلط در طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های روی Active Directory
3. مسلط به نگهداری سرویس های Mail
4. مسلط به امور برق
5. مسلط به مباحث CCNA
6. مسلط به امور پسیو شبکه
آموزش تخصصی :
 • MCITP

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مدیریت زمان
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق، مسئولیت پذیر، منعطفا
کارشناس IT
تحصیلات دارای حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا IT
تجربه حداقل 2 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. آشنا به مباحث MCITP
2. آشنا در طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های روی Active Directory
3. آشنا به امور برق
4. آشنا به مباحث CCNA
5. مسلط به امور پسیو شبکه
آموزش عمومی تخصصی :
 • MCITP

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعای سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق، مسئولیت پذیر، منعطف
کارشناس نظارت بر نمایندگان فنی
تحصیلات کاردانی یا کارشناسی کامپیوتر، صنایع و یا IT
تجربه تجربه کار در واحدهای پشتیبانی، نصب و رفع خرابی
مهارت آشنا به مباحث شبکه,مسلط به گردش کارهای مرتبط با ADSL
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعای سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای قدرت بیان توان مذاکره - دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی--دارای روحیه پیگیری بالا-مسئولیت پذیر- توانایی بالا در کار گروهی
سرپرست توسعه
تحصیلات دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا صنایع
تجربه حداقل 5 سال تجربه در امور توسعه PAP
مهارت 1. مسلط با پروسه های PAP
2. آشنایی با امور پسیو
3. آشنایی با ساختار مخابرات
4. آشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه
5. توانایی رهبری
6. توانایی برنامه ریزی و مدیریت پروژه
آموزش تخصصی :
 • پسیو PAP – آشنایی با تجهیزات شرکت

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت زمان
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها 1. منظم و قانونمند 2. روابط عمومی خوب در خصوص ارتباط با بدنه سازمان
3. توانایی کار گروهی
4. توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت
5. توانایی اعزام به ماموریت شهرستان
6. پیگیر
کارشناس توسعه
تحصیلات دارای حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی کامپیوتر، مخابرات و یا صنایع
تجربه دارای حداقل 3 سال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1. آشنا به امور پسیو
2. آشنا با ساختار مخابرات
3. آشنا به مباحث Network+ و CCNA
4. آشنا به Mikrotik
5. آشنا به مباحث ICDL
آموزش تخصصی :
 • پسیو PAP – روش Config تجهیزات Active شرکت

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL و VISIO – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق ،منظم،توانایی کار گروهی،توانایی اعزام به ماموریت شهرستان،پیگیر
مسئول پسیو
تحصیلات دارای حداقل مدرک دیپلم در رشته های مرتبط
تجربه دارای حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1. تسلط کامل به امور پسیو
2. آشنایی با مسائل برق AC و DC و UPS
3. آشنایی با مطالب ICDL
4. آشنایی با انواع خطوط انتقال مخابراتی از قبیل E1 ، اینترانت و ...
آموزش تخصصی :
 • پسیو PAP

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL و – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها 1. جنسیت مرد
2. توانایی برای اعزام به ماموریتهای شهرستان به طور مداوم
3. توانایی کار در ساعات غیر اداری برای کارهای موردی
4. توانایی مستندسازی و گزارش دهی دقیق
5. توانایی کار در شرایط سخت
6. توانایی کار گروهی
7. روابط عمومی مناسب جهت برخورد با پرسنل مخابرات
8. توانایی سرپرستی
9. توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت
کارشناس پسیو
تحصیلات دارای حداقل مدرک دیپلم در رشته های مرتبط
تجربه دارای حداقل 1 سال تجربه کاری منطبق با شرح وظایف و یا حداقل 3 سال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1. مسلط به اجرای امور پسیو
2. آشنا با مباحث برق
3. توانایی مستندسازی و گزارش دهی دقیق
4. آشنایی با پسیو شبکه
آموزش تخصصی :
 • پسیو PAP

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها 1- جنسیت مرد
2- توانایی برای اعزام به ماموریتهای شهرستان به طور مداوم
3- توانایی کار در ساعات غیر اداری برای کارهای موردی
4- توانایی کار در شرایط سخت
5- توانایی کار گروهی
6- روابط عمومی مناسب جهت برخورد با پرسنل مخابرات
کارشناس سرورها
تحصیلات دارای حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا IT
تجربه حداقل 2 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. آشنا به مباحث MCTIP
2. آشنا به مباحث Security
3. آشنا در طراحی، پیاده سازی و نگهداری DNS
4. آشنا به مجازی سازی بر روی سرورها
5. آشنا با Mikrotik
6. آشنا به مباحث AAA
7. آشنا به امور برق
8. آشنا به Linux
9. آشنا به مباحث CCNA
10. آشنا با امور پسیو شبکه
آموزش تخصصی :
 • Domain Controller, ISA, Mikrotik, Linux, CCNA

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مهارت های رهبری
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق، مسئولیت پذیر، منعطف، توانایی انجام کار گروهی
کارشناس نگهداری شبکه(لایه Technical)
تحصیلات دارای حداقل مدرک لیسانس در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا IT
تجربه حداقل 3 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. مسلط به شبکه شرکت
2. آشنا به خطوط انتقال مخابراتی
3. مسلط به قابلیتهای فنی تجهیزات فنی داخل شرکت
4. آشنا به مباحث CCNA , Routing , Switching , Troubleshooting ,Service Provider
6. آشنا به مباحث AAA
7. آشنا به امور فنی و گردش کار ADSL
آموزش تخصصی :
 • CCNA و انتقال دیتا

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق، مسئولیت پذیر، منعطف، توانایی انجام کار گروهی
کارشناس واحد عملیات NOC
تحصیلات دارای حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا IT
تجربه حداقل 3 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. آشنا به مباحث CCNA
2. آشنا به مباحث AAA
3. آشنا به مباحث پسیو ADSL
4. آشنا به امور فنی و گردش کار ADSL
5. آشنا به مباحث MCTIP
6. آشنا به Mikrotik
آموزش تخصصی :
 • CCNA و انتقال دیتا

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • مهارت های رهبری
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دقیق، مسئولیت پذیر، منعطف، توانایی انجام کار گروهی
کارشناس مانیتورینگ و ریکاوری شبکه
تحصیلات دارای حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های کامپیوتر ، مخابرات و یا IT
تجربه حداقل 4 سال تجربه مرتبط
مهارت 1. آشنا به مباحث CCNA (Routing , Switching , Troubleshooting ,Service Provider )
2. آشنا به مباحث طراحی شبکه
3. آشنایی با مباحث Security
4. آشنا به مباحث AAA
5. آشنا به امور فنی و گردش کار ADSL
6. آشنا به Mikrotik
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • مدیریت بحران
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • مباحث ICDL – آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها منظم و قانونمند،روابط عمومی خوب در خصوص ارتباط با بدنه سازمان،توانایی کار گروهی،توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت،امکان انجام ماموریت شهرستان،توانایی تشخیص مشکلات فنی و ریشه یابی آنها
مدیر فروش
تحصیلات لیسانی بازرگانی یا IT
تجربه حداقل 5 سال در رشته مرتبط
مهارت 1. روابط عمومی بالا
2. توانایی مذاکره مناسب و اداره جلسات
3. مهارت در مطالعه بازار و بازاریابی
4. مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت
5. مهارت شناخت محصول اینترنت پر سرعت و مفاهیم پهنای باند
6. مهارت‌های مدیریتی و اصول سرپرستی
7. مهارت‌های تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری و حل مسئله
آموزش تخصصی :
 • بازاریابی و فروش و طراحی محصول

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها فن بیان بالا،روابط عمومی بالا،آراستگی و ظاهر مناسب،صبور و با متانت
مدیر بازاریابی و تبلیغات
تحصیلات دارای مدرک کارشناسی ارشد MBA، مدیریت بازاریابی یا بازرگانی
تجربه دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1. برخورداری از دانش کافی در زمینه اصول و روش های بازاریابی و فروش
2. آگاهی از اصول و فرایندهای سرویس دهی به مشتریان
3. دارای تفکر خلاق و نوآور
4. روحیه بالا برای کار گروهی
5. برقراری ارتباط خوب با سایر بخش های سازمان
6. آمادگی جهت انجام ماموریت های احتمالی خارج از مرکز
7. تسلط به زبان انگلیسی
8. دارای مهارت ها و دانش آماری
9. تسلط به نرم افزار Microsoft Office
10. آشنایی با مباحث فنی مانند شبکه های کامپیوتری، ADSL ،VOIP ،ISP وData Center امتیاز محسوب می شود.ه
آموزش تخصصی :
 • بازار یابی ، فروش

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها فن بیان بالا،روابط عمومی بالا،آراستگی و ظاهر مناسب،صبور و با متانت
مالی, فروش
تحصیلات لیسانس حسابداری
تجربه حداقل دو سال تجربه کاری مفید
مهارت 1. آشنایی با نرم افزارهای مالی
2. آشنایی کامل با Excel
3. روابط عمومی بالا
4. آشنا با مفاهیم حسابداری و امور مالی
5. آشنا با قوانین اداری مالی
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها فردی امین و قابل اطمینان ، خلاقیت و نوآوری و ابتکار عمل، دقت و پشتکار در پیگیری امور، توانمند در کارهای گروهی، متعهد بودن
کارشناس فروشADSL تهران
تحصیلات حداقل مدرک کاردانی
تجربه یک سال تجربه کار مرتبط
مهارت 1. آشنایی با مهارت‌های ICDL
2. مهارت برقراری ارتباط و مذاکره و مشتری مداری
3. دقت و سرعت عمل بالا، توانایی مستندسازی و گزارش دهی
4. فن بیان بالا
5. Multi Task
6. توانایی کار با تلفن
7. تسلط کامل به امور فروش
8. داشتن دانش فنی نسبت به امور محوله
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها متعهد به نظم و انضباط کاری و وقت شناس، دارای روابط عمومی بالا، مسئولیت پذیر، توانایی پیگیری امور محوله، توانایی بالا در کار گروهی، رازدار، خلاق و نوآور
کارشناس امور نمایندگان شهرستان ها
تحصیلات حداقل مدرک کارشناسی
تجربه یکسال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1. آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
2. آشنایی کامل با کامپیوتر و اینترنت و نرم افزارهای OFFICE
3. توانایی مستندسازی و گزارش دهی
4. آشنایی با بحث بازاریابی و فروش
5. آشنایی با مباحث فنی مانند آشنایی با شبکه‌های کامپیوتری و تکنولوژی ADSL امتیاز محسوب می‌گردد
6. دارای قدرت فن بیان
7. آشنایی با دانش فنی کارهای محوله
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها آشنایی با رفتار صحیح سازمانی، متعهد به نظم و انضباط کاری و وقت شناس، دارای روابط عمومی بالا، مسئولیت پذیری و متعهد بودن، توانایی پیگیری امور محوله، توانایی بالا در انجام کار گروهی، رازداری، قدرت پیگیری خوب، توانایی بالا در انجام کار گروهی، روحیه راهبری
مدیر ICT
تحصیلات لیسانس مخابرات یا فناوری اطلاعات
تجربه حداقل 10 سال در فعالیت‌های دیتا
مهارت 1. مهارت سرپرستی
2. مدیریت زمان
3. توانایی پیگیری بالا
4. توانایی مذاکره و حضور در جلسات برون سازمانی
5. روابط عمومی بسیار بالا
آموزش تخصصی :
 • اصول نگارش و مکاتبات اداری

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • مدیریت زمان
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای روابط عمومی قوی با بدنه شرکت‌های مخابراتی و سازمان تنظیم و زیرساخت، آراستگی ظاهر، خوش برخورد، صبور، عملکرد مناسب در جلسات با فشار کاری بالا، توانایی تحلیل نقاط ضعف و قوت شرکت‌های مخابراتی و زیر ساخت و سازمان تنظیم
کارشناس امنیت شبکه
تحصیلات مدرک کارشناسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات
تجربه یک سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1. توانایی مستند سازی و گزارش دهی دقیق
2. آشنای به مفاهیم امنیت و استاندارد های مربوطه
3. اشراف به مفاهیم امنیت اطلاعات
4. دید عمیق و توجه به جزئیات ضمن پایبندی به زمانبندیه
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها رازداری - دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی-دارای روحیه ی پیگیری بالا-مسئولیت پذیر- دارای قدرت بیان و مذاکره - صبور، دقیق و پیگیر.
کارشناس امور سازمان تنظیم
تحصیلات کارشناسی مخابرات ، فناوری اطلاعات و ارتباطات
تجربه یک سال سابقه کاری در شرکت های مشابه
مهارت 1. آشنایی کامل با سازمان تنظیم مقررات ، معاونت ها و مناطق آن
2. آشنایی کامل با مصوبات سازمان
3. مهارتهای برقراری ارتباط و فنون مذاکره
4. توانایی مستند سازی و گزارش دهی دقیق
5. آشنایی با مهارت های ICDL
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی-دارای روحیه ی پیگیری بالا-مسئولیت پذیر- توانایی بالا در کار گروهی-دارای قدرت بیان و مذاکره - صبور، دقیق و پیگیر
کارشناس امور شهرستانها(درصدی/مشارکتی)
تحصیلات دارای مدرک کارشناسی مخابرات ، فناوری اطلاعات و ارتباطات
تجربه یک سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1. توانایی مستند سازی و گزارش دهی دقیق
2. دارای مهارتهای برقراری ارتباط و فنون مذاکره
3. دارای روابط عمومی قوی
4. آشنایی با تجهیزات مخابراتی
5. توانایی پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه
6. توانایی کار در شرایط دشوار و تحت فشار
7. آشنایی با مهارت های ICDL
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارت های ارتباطی / فنون مذاکره - آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی-دارای روحیه ی پیگیری بالا-مسئولیت پذیر- توانایی بالا در کار گروهی-دارای قدرت بیان و مذاکره - صبور، دقیق و پیگیر.
مسئول دبیرخانه(ICT)
تحصیلات دارای حداقل مدرک کاردانی رشته های مرتبط
تجربه یک سال سابقه کاری
مهارت 1. آشنا با مهارت های ICDL
2. قابلیت تایپ ده انگشتی ( فارسی – انگلیسی )
3. توانایی مستندسازی و گزارش دهی
4. دقت و سرعت عمل بالا
5. توانایی برقراری ارتباط به طور موثر
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی- -دارای روحیه ی پیگیری بالا-مسئولیت پذیر-دارای روابط عمومی بالا-توانایی بالا در کار گروهی- امانت داری
کارشناس امور تهران و زیر ساخت
تحصیلات دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی مخابرات یا فناوری اطلاعات و ارتباطات
تجربه یک سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1. مهارتهای برقراری ارتباط و مذاکره (روابط عمومی قوی)
2. آشنایی با مهارت های ICDL
3. آشنایی با تجهیزات مخابراتی
4. توانایی مستند سازی و گزارش دهی دقیق
5. داشتن روحیه تیمی
6. توانایی پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه مطلوب
7. توانایی کار در شرایط دشوار و تحت فشاره
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی--دارای روحیه ی پیگیری بالا-مسئولیت پذیر- توانایی بالا در کار گروهی-دارای قدرت بیان و مذاکره – امانت داری
مدیر تضمین کیفیت
تحصیلات کارشناس مهندسی صنایع
تجربه حداقل 5 سال سابقه کاری
مهارت 1. تسلط به الزامات سیستم مدیریت کیفیت
2. تسلط به الزامات سیستم ارزیابی رضایت مشتریان
3. تسلط به الزامات سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان
4. تسلط به الزامات سیستم مدیریت آموزش
5. تسلط به مفاهیم و مدلهای تعالی سازمانی
6. توانایی برقراری ارتباط بطور موثر با واحدهای سازمان
7. قابلیت کارگروهی مناسب
8. توان پیگیری بالا
9. توانایی تجزیه و تحلیل داده ها
10. توان تصمیم گیری مناسب
آموزش تخصصی :
 • سرممیزی ISO 9001
 • الزامات ISO 10002
 • الزامات ISO 10004
 • الزامات ISO 10015
 • مدل‌های تعالی سازمانی(EFQM)

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • مدیریت زمان
 • آشنایی با منطق RADAR

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها وقت شناسی، متانت و بردباری، رفتار حرفه ای مناسب، قابلیت تعامل موثر با بدنه سازمان
کارشناس تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد
تحصیلات کارشناسی (ترجیحاً مهندسی صنایع)
تجربه دو سال سابقه کاری مرتبط
مهارت 1. توانایی برقراری ارتباط بطور موثر با واحدهای سازمان
2. قابلیت کارگروهی مناسب
3. توان پیگیری بالا
4. توانایی تجزیه و تحلیل داده ها
5. توان تصمیم گیری مناسب
آموزش تخصصی :
 • دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001:2008

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها وقت شناسی، متانت و بردباری، رفتار حرفه ای مناسب، قابلیت کارگروهی مناسب، توانایی تجزیه و تحلیل داده ها، توان تصمیم گیری مناسب
سرپرست تعامل با مشترکین
تحصیلات ترجیحاً کارشناسی کامپیوتر یا IT
تجربه حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط
مهارت 1- توانایی برقراری ارتباط مناسب
2- توانایی مستندسازی و گزارش دهی
3- توانایی تجزیه و تحلیل گزارشات آماری از اطلاعات ثبت شده در پایگاههای اطلاعاتی
4- آشنایی با نمودارهای آماری
5- آشنایی با ADSL
آموزش تخصصی :
 • استانداردهای ISO 10002 و ISO 10004

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • تسلط بر مدل های تعالی سازمانی
 • آشنایی با منطق RADAR
 • اصول سرپرستی
 • رفتار سازمانی
 • ارتباط موثر
 • مدیریت زمان

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای روابط عمومی مناسب، فن بیان مناسب، وقت شناسی، متانت و رفتار حرفه ای مناسب، توانایی سرپرستی پرسنل
کارشناس ارزیابی رضایت و رسیدگی به شکایات مشترکین
تحصیلات لیسانس IT(نرم افزار/سخت افزار)
تجربه دوره استخدام آزمایشی/آموزشی یک ماهه
مهارت 1. توانایی برقراری ارتباط مناسب از طریق تلفن
2. توانایی ثبت صحیح اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی
3. توانایی تهیه گزارشات آماری از اطلاعات ثبت شده در پایگاههای اطلاعاتی
4. آشنایی اولیه با نمودارهای آماری
5. توانایی انجام همزمان پاسخگویی تلفنی و ثبت اطلاعات مرتبط
آموزش تخصصی :
 • اصول و فنون ارتباط موثرو مذاکره
 • تسلط به استاندارد ISO10002
 • تسلط به استاندارد ISO10004

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنا با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها دارای روابط عمومی مناسب، فن بیان مناسب، توانایی انجام کار روتین و تکراری در کل مدت زمان کاری، وقت شناسی، متانت و رفتار حرفه ای مناسب، توانایی انجام همزمان پاسخگویی تلفنی و ثبت اطلاعات مرتبط
حراست
تحصیلات دارای مدرک تحصیلی (حداقل) دیپلم
تجربه -
مهارت 1. آشنایی با کامپیوتر و توانایی کار با نرم افزارOffice
2. دارای قدرت بیان و روابط عمومی مناسب و نداشتن لهجه غلیظ محلی
3. آمادگی انجام کار نگهبانی در روز و شب و ایام تعطیل
4. آشنایی با طرز کار سیستم های الکترونیکی حفاظتی، ایمنی و نحوه اطفاء حریق و همچنین کمک‌های اولیه
آموزش تخصصی :

مدیریتی :

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL
سایر ویژگی‌ها دارای قد و وزن متناسب، عدم اعتیاد به سیگار، ، دارای خط و نگارش مناسب، عدم استفاده از عینک طبی، ارائه گواهی سلامت جسمانی و آراستگی ظاهری و مناسب بودن چهره
کارشناس آمار و اطلاعات
تحصیلات دارای حداقل مدرک دیپلم در رشته های مرتبط
تجربه حداقل یک سال سابقه کاری مفید
مهارت 1. آشنایی با نرم افزارهای Office
2. تسلط به تایپ و نامه نگاری
3. مهارت های برقراری ارتباط مذاکره
4. روابط عمومی قوی
5. توانایی پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه
6. توانایی مستندسازی و گزارش دهی دقیق
7. توانایی کار در شرایط دشوار و تحت فشاره
آموزش تخصصی :

مدیریتی :
 • آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی

عمومی
 • آشنایی با مهارتهای ICDL- آشنایی با جایگاه رگولاتوری
سایر ویژگی‌ها توانایی کار گروهی، پیروی از روال ها و قوانین شرکت به صورت کامل، سرعت و دقت عمل بالا، دارای نظم و انضباط کاری و وقت شناسی
*
*
*
*